Bijbel (Statenvertaling – Jongbloed-editie)

$0.00

eBook
De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald.

SKU: BSV 57427 FREE Category:

Description

Download free from:
Amazon Kindle B&N Nook Google Play Apple iBooks

De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de Synode van Dordrecht; de Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling te betalen. De synode achtte het nodig dat er een goede, eigen (hervormde) vertaling kwam, naar het voorbeeld van de Engelse Authorized Version (King James Version, 1611), die zo dicht mogelijk bij de brontalen lag. Voor het Oude Testament zijn dit Hebreeuws en Aramees, voor het Nieuwe Testament en de apocriefen van het Oude Testament is dit Grieks.

De Staten-Generaal gingen pas in 1626 akkoord met het verzoek van de synode, waarop de vertalers aan de slag konden. Het vertaalwerk gebeurde in Leiden. In 1635 was de Statenvertaling gereed en in 1637 werd ze door de Staten geautoriseerd. De stad Leiden betaalde 2500 gulden voor het recht om de Bijbel in Leiden te laten drukken. Tussen 1637 en 1657 werd een half miljoen exemplaren gedrukt.

In 1657 is er een officiële herdruk verschenen en die vormt de grondslag voor alle edities van de Statenvertaling nu. In de loop van de eeuwen zijn er diverse aanpassingen gedaan vanwege gewijzigde spellingregels en woorden die in onbruik raakten. De “Jongbloed”-editie is de editie die teruggaat op een modernisering van de spelling in 1888 volgens de regels van De Vries en Te Winkel. In het begin van de jaren 90 zijn nogmaals vele fouten en slordigheden uit de editie Jongbloed gecorrigeerd. Ook nu nog blijft de Statenvertaling gezaghebbend in een aantal protestantse kerken.

English
The Statenvertaling (or Statenbijbel) is the first official Dutch Bible translation, which was translated directly from the original Hebrew, Aramaic and Greek. The assignment for the translation was given in 1618 at the Synod of Dordrecht; the States-General was asked to pay for the translation. The States-General did not agree to the synod’s request until 1626, so that the translators could start work. The translation work was done in Leiden. In 1635 the Statenvertaling was completed and in 1637 it was authorized by the States. The city of Leiden paid 2500 guilders for the right to have the Bible printed in Leiden. Half a million copies were printed between 1637 and 1657.

An official reprint was published in 1657 and it forms the basis for all editions of the Statenvertaling today. Over the centuries, various adjustments have been made due to changed spelling rules and words that have fallen out of use.

The “Jongbloed” edition is the edition that goes back to a modernization of the spelling in 1888 according to the rules of De Vries and Te Winkel. In the early 1990s, many errors and inaccuracies from the Jongbloed edition were again corrected.

Even today, the Statenvertaling remains authoritative in some Protestant churches.

Additional information

Type

eBook

Font

Variable

Books

Old and New Testament

ISBN

978-1-62245-742-7

Go to Top